logo

Sabhya Raghu

Sabhya Raghu


Raghavendra Karkera, Barkur (40)

 ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಭ್ಯ ರಾಘು (ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರಾ ಬಾರಕೂರು)

ಸಭ್ಯ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಯುವ ಉತ್ಸಹಿ ಯುವಕರ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಬಾರಕೂರು ಕಲ್ಚಪ್ರ ದೀಪೋತ್ಸವದ ರೂವಾರಿ.ನಿಧನ 15-012020.

Add comment