logo

Amsornaka Mansha, New Video Song by Eric Soans Barkur

Here we are happy to publish one more Video Song, written, sung and produced by Eric Soans Barkur. Having taken a back by the tragic accidental death of Kannada Actor 'Sanchari' Vijay, Eric penned this song and composed the tune. Arna, Aron, Sapna and Stroiney Pais (Bangalore) Barkur have sponsored the production of this song while budding musician Marvel Christon Dsouza Udupi  has arranged the music and sang the back up vocals. 


ಪೋರ್ ಜುನಾಚ್ಯಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೈಸುರಾಂತ್, ಫಾಮಾದ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್‌ನಟ್ 'ಸಂಚಾರಿ' ವಿಜಯ್, ಬೈಕ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಧಕೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಪರಿಗತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವ್ತಯ್ತಿ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತಾಚೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲಿಂ, ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಚಿಂ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮರ್ಣಾಂ, ಹರೆಕಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಹಪ್ತ್ಯಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಲಿಂ. 


ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಕಶೇಯ್ ಗೆಲೆ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚಿ, ತಾಂಚೆರ್ ಆದಾರುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಕೊಣ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಪಾವಾತ್? 'ಪುತ್ರಶೋಕಂ ನಿರಂತರಂ' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, ಆವಯ್-ಬಾಪಂಯ್ಕ್, ತಿಂ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಪತಿಚೆಂ ಮರಣ್, ಪತಿಣೆಕ್ ಅರ್ದೊ ಜೀವ್ ಕರ್ತಾ. ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ಅಕಾಳಿಕ್ ಮರಣ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಹಕ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಕರ್ತಾ.


ದರ್ವಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾ-ನಿಯಮಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಖಂಚೀಂಯ್ ಮರ್ಣಾಂ, ನಿತಿಚಿಂ ನ್ಹಯ್, ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಚುಕಿಚಿಂ. ಹ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಕಾರಣ್... ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ 'ಸಂಚಾರಿ' ವಿಜಯಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಕಾಳ್ ಉದೆಂವ್ಚಾ ಭಿತರ್ ಹ್ಯಾ 'ಆಮ್ಸೊರ್ನಾಕಾ ಮನ್ಶಾ' ಪೊದಾನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.


ಮ್ಹಜೊ ಅಮೀಗ್ Marvel Christon Dsouza Udupi ಹಾಣೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಶೆಡ್ಯುಲಾ ಮಧೇಂಯ್, ವೇಳ್ ಕಾಡ್ನ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾ. Flute ವಾಜಂತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆದಿತ್ಯ ನಾಯಕ್ ಹಾಣೆಂ ಮಾರ್ವೆಲಾಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ವಿ-ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಉಡುಪಿ ಹಾಚ್ಯಾ Karthik Kadekar  ಹಾಣೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮೊಗಾನ್, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ‌ ಹೊ‌ ವಿಡಿಯೊ ವಿಣ್ಲಾ. ಹೊನ್ನಾವರ‌್ಚೊ ನವೊ ಈಶ್ಟ್ Rony Fernandes ಹಾಣೆಂ ಭೋವ್‌ಚ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ರಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪೊದಾಚೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ.


ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್,  ಬಾರ್ಕುರ್‌ಗಾರ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್‌ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ Stroiney Pais   (ಸ್ಟ್ರೋಯ್ನಿ ಪಾಯ್ಸ್ - ಜಾಣೆಂ 'ಸಂಚಾರಿ' ವಿಜಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಪಾಸತ್ ಬುಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ) ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಖಂಡ್ ರಾವ್ಲಾ.


ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊ-ಪೊದಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಹ್ಯಾ ಪೊದಾಕ್‌ಯೀ ತುಮಿ ದಿತಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಿತಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.


ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಪೊದಾಂ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಮ್ಹ್ಯಜ್ಯಾ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ERIC SOANS BARKUR ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರ್ಚೆ ಸವೆಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್‌ಯೀ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗಾ.


ಮೋಗ್ ಆಸೊಂ. ಪರತ್ ಪರತ್ ಮೆಳೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಯಾಂ.


ಪೊದಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಶಿಂ‌ ಆಸಾತ್ : 


ಆಮ್ಸೊರ್ನಾಕಾ ಮನ್ಶಾ

ಜಿವಿತ್ ತುಜೆಂ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ ವಿಸರ್ನಾಕಾ

ಕ್ಷಣಿಕ್ ರೋಮಾಂಚನಾಕ್ ಬಲಿ ತುಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ

ಕಾಳ್ಜಾಂ ಭೆಸಾಂ ಕ‌ರುನ್ ಉಟೊನ್ ವಚಾನಾಕಾ


-1-


ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ತುಕಾ ಘರಾ ಆವಯ್ ತುಜಿ

ಜಿವಿಚ್ ಆಸಾ'ನಿಕೀ ಗರ್ಭಾಚಿ ವಾರ್ ತಿಚಿ

ದಾರಾರ್ ಆಸಾ ಬಾಪಯ್ ತುಜೊ ಬಾವ್ಡೊ ಉಬೊ

ಆಸ್ಡ್ಯಾ ಮಿರಿಯೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಖಂತ್ ಹುಸ್ಕೊ ತುಜೊ

ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ಹೆಂ ಆನಿ ವೇಗ್ ತೊ ಉಣೊ ಕರ್

ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ವಾಪರ್ ಎಕ್ಸಿಲೆಟರ್

ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ವ್ಹಯ್ ತುಂ ಧನಿ

ಪೂಣ್ ನಶ್ಟ್ ಹೊ ಭರ್ನ್ ದೀತ್‌ಗೀ ತುಜ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೀ?


-2-


ಪತಿಣ್ ತುಜಿ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ತಿ ವಾಂಟೊ

ಸಾಂಗಾತ್ ಭಾಸಯ್ಲಲೊ ತುಂವೆಂ ಮೊಡುಂಕ್ ನಜೊ

ಬಾಳಾಂ ತುಜಿಂ ಡಾಡಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಸಾತ್

ತುಜ್ಯಾ ಗೊಪಾಕ್, ವೆಂಗೆ ಉಬೆಕ್ ತಿಂ ಆಶೆತಾತ್

ಪಯ್ಣಾಂ ನಿಯಮಾಂ, ಪಾಳೊನ್ ಮನ್ಶಾ ಕಾಡ್ ತುಂ ಮೇಟ್

ವಾಪರ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆನಿ ತಕ್ಲೆಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್

ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿ ತುಂ ಸಾರ್ ದೀಸ್ ತೆ ಚಾರ್

ತಸ್ವಿರೆಕ್ ನಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ತೊ ಹಾರ್

Add comment