logo

Bennekudru - 9th Year Saarvajanika Shree Ganeshothsava

Bennekudru, Saarvajanika Shri Ganeshothsava Samithi is celebrating the 9th Year Shri Ganeshothsava, at Shri Kulamahasthri Ammanavara Devasthana, Bennekudru.


Bennekudru - 7th Year Saarvajanika Shree Ganeshothsava

Add comment