logo

Nativity of Mary Feast Celebrations in Barkur

ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ವ್ಹಡಾ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೋಜಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾಗೆರ್ ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಕಣ್ಸಾಂಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಿಂ ಕಣ್ಸಾಂ ಬೆಂಡಾರ್ ಆನಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುಂಚಾ ಸವೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. 

ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಆರಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ 'ನೊವೆಂ' ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ಕೊಯರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.  

Add comment