logo

Voters list 2023, draft

Please check your names and verify. If not found, please get yourself registered to cast your precious vote.

119    198    ಶ್ರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶೆಡ್ತಿ ಸ್ಮಾರಕ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇರಾಡಿ ಬಾರ್ಕೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)    

119    199    ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗನಕೆರೆ ಹೇರಾಡಿ

119    201    ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಬಾರ್ಕೂರು, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ    

119    202    ನ್ಯಾಶನಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರ್ಕೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)    

119    203    ನ್ಯಾಶನಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರ್ಕೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)    

119    204    ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾರ್ಕೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)    

119    205    ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾರ್ಕೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)    

119    206    ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಾಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)    

119    207    ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಾಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)    

119    208    ಮೆರಿನೋಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾರ್ಕೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)


ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

https://ceo.karnataka.gov.in/draftroll_2023/Part_List.aspx?ACNO=119

Add comment